Loading...

Keskeiset sopimusoikeudelliset kysymykset

Sopimusoikeudelliset kysymykset mietityttävät monia, mutta ovat perusasioita, jotka jokaisen olisi hyvä tuntea. Jokainen meistä on laatinut ja tulee laatimaan elämässään erilaisia sopimuksia, joten vaikka et solmisikaan laajoja liike-elämän sopimuksia, on sopimusoikeuden pääpiirteet hyvä tuntea. Jotta keskeiset sopimusoikeudelliset kysymykset saadaan kirkastettua, laadin tähän kirjoitukseen selvennyksiä sopimusoikeuden peruskäsitteistä.

Sopimusvapaus

Sinulla on yksinkertaisesti esitettynä oikeus valita sopimuskumppanisi, sisällyttää sopimukseen haluamasi asiat ja tehdä se haluamassasi muodossa sekä käyttää halutessasi edustajaa – sinulla on siis sopimusvapaus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kohtuuttomat sopimukset olisivat lainmukaisia ja laki voi asettaa sopimuksen sisällölle ja muodolle rajoituksia tietyissä tilanteissa. Ylipäätään sopimukset ovat syytä laatia kirjallisena, sillä vaikka suullinen sopimus on yhtä pitävä kuin kirjallinen, siinä sovittuja asioita on vaikea todistaa, jos erimielisyyksiä syntyy.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan myöntävä vastaus. Jos siis annettua tarjousta ei oteta sellaiseen vastaan kohtuullisen ajan puitteissa, ei tarjoaja ole enää sitoutunut tekemään sopimusta. Suulliseen tarjoukseen voidaan olettaa annettavan vastaus heti, ja kirjallisesti esitettyihin tarjouksiin kohtuullisessa ajassa. On olemassa myös tilanteita, joissa sopimus syntyy ilman selkeää tahdonilmaisua.

Sopimuksen kesto, päättyminen ja sitovuus

Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen sopimus sitoo osapuolia sovittuun päättymisajankohtaan asti, mutta yhteisellä päätöksellä se voi päättyä myös aikaisemmin. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun toinen osapuolista päättää irtisanoa sen ja irtisanomisaika on kulunut. Periaate on, että tehtyä sopimusta tulee noudattaa ja osapuolet voivat luottaa tähän.

Pätemättömyys ja kohtuuttomuus

Solmittu sopimus voidaan todeta pätemättömäksi tai kohtuuttomaksi, jos esimerkiksi sopimuksen osapuoli on pakotettu tekemään sopimus, tai jos sopimuksen asettelun arvioidaan olevan kokonaisuutena kohtuuton toista osapuolta kohtaan.

Edustusvalta

Sopimuksen solmiminen ja muut sopimusasiat voidaan lähtökohtaisesti valtuuttaa edustajalle, jolloin sopijapuolen ei itse tarvitse hoitaa asiaa. Toinen osapuoli voi kuitenkin kieltäytyä tekemästä sopimusta edustajan kanssa, jolloin kaikkien osapuolten on edustettava itse itseään sopimuksen toteutumiseksi. Valtuutettu edustaja pystyy tekemään sopimustoimia vain edustusvaltansa rajoissa; toimivallan ylittävät toimet eivät sido valtuuttajaa.

Mietityttääkö sopimusoikeudelliset kysymykset edelleen? Autan mielelläni kaikissa sopimusoikeudellisissa sekä muissa liikejuridiikan asioissa. Muistithan myös lukea edellisen kirjoitukseni osakassopimuksen laatimisesta, jos aihe on sinulle ajankohtainen.

2018-04-20T07:46:29+00:00 20.04.2018|Sopimusasiat|