Loading...
Q & A 2018-01-03T16:37:47+00:00

Kysymys: Mikä on Concludentia?

Vastaus: Concludentia on Wirka Oy :n aputoiminimi. Wirka Oy on puolestaan Karri Wirénin kokonaan omistama osakeyhtiö. Concludentia tuottaa lakiasiainpalveluita yrityksille.

Osapuolten välinen sopimus voi syntyä suullisesti, kirjallisesti ja konkludenttisesti, mistä nimi Concludentia juontaa juurensa. Concludentia –sanaton yhteisymmärrys – kuvaa tavoitettani, jossa asiakkaani liiketoiminta sujuu saumattomasti ja kitkattomasti ja välillämme vallitsee luottamukseen perustuva yhteisymmärrys, johon ei tarvita sanoja.

Kysymys: Mihin hinnoittelusi perustuu?

Vastaus: Hinnoittelu perustuu omanarvontuntoon, ammattiylpeyteen, kohtuullisuuteen ja markkinatuntemukseen.

Kysymys: Oletko asianajaja?

Vastaus: En ole asianajaja. Olen lakimies, tarkemmin sanottuna oikeustieteen maisteri vuosimallia 2008. Käsitteet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet. Asianajan on tullut toimia valmistumisensa jälkeen lakimiestehtävissä vähintään neljä vuotta, joista vähintään kaksi vuotta asianajoalalla. Minä puolestani olen toiminut valmistumisestani lähtien pelkästään liike-elämän palveluksessa sekä yritystoimintani puitteissa etttä yrityksissä lakimiehenä ja johtajana.

Merkittävimmät erot minun ja asianajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan välillä ovat ne, etteivät Asianajoliitto ja sen valvontalautakunta valvo toimintaani enkä voi edustaa asiakastani oikeudenkäynnissä. Olen todennut jo varhain oikeustieteellisellä urallani, ettei asiakkaan edustaminen oikeudenkäynnissä sovellu luonteelleni. Oikeudenkäyntejä hoitavat lakimiehet ovat asiaansa erikoistuneita spesialisteja ja minun tehtäväni vastaavasti on tehdä kaikkeni, jotta asiakkaani ei joutuisi käymään oikeutta – ero on siis vastaava kuin sydänkirurgilla ja kardiologilla joista toinen suorittaa sydämeen kohdistuvia kirurgisia operaatioita ja toinen pyrkii tekemään kaikkensa, jotta potilas ei joutuisi leikkaukseen.

Usein asianajotoimistossa työskentelevät lakimiehet ovat oman erityisalansa spesialisteja ja erinomaisia oman oikeudenalansa asiantuntijoita, mikä on suurin syy sille, että haluan toimia oman yritykseni kautta, jolloin voin palvella asiakasta useammalla palvelukulmalla, enkä asianajotoimistossa, jossa erikoistuisin tiettyyn oikeudenalaan. Suurin vahvuuteni ja voimavarani on laaja-alainen liikejuridiikan tuntemus, jossa voin tarjota palveluita useammalta erityisalalta ja yhdistää osaamisalueitani ja liiketoimintaymmärrystäni asiakkaan parhaaksi.

Lisäksi haluan harjoittaa yritykseni puitteissa muutakin liiketoimintaa kuin juridisten palveluiden tarjontaa, kuten liikkeenjohdon konsultointia ja sijoitustoimintaa, eikä tämä olisi mahdollista, jos yritykseni olisi asianajotoimisto.

Kysymys: Hoidatko yksityishenkilön asioita.

Vastaus: Hoidan yksityishenkilöiden asioita, jos nämä liittyvät liike-elämään. Hoidan mielelläni yksityishenkilöiden asioita mikäli on kysymys esimerkiksi työ- tai johtajasopimuksesta taikka yrityksen osakkuuteen tai yritystoimintaan muutoin liittyvistä kysymyksistä. En hoida yksityishenkilöiden asioita, mikäli nämä eivät liity liike-elämään. En hoida perintöön, testamenttiin, avioeroon, lasten huoltajuuteen tai muihin vastaaviin liike-elämään liittymättömiin asioihin perustuvia toimeksiantoja enkä edusta myöskään yksityishenkilöitä tuomioistuimissa sillä en ole erikoistunut sanottuihin asioihin, joita hoitamaan maastamme löytyy useita minua pätevämpiä lakimiehiä.