Loading...
Tietosuojavastaavasi 2018-05-09T13:38:47+00:00

Tietosuojavastaavasi™-palvelu

Tietosuoja-asetus edellyttää tiettyjen edellytysten täyttyessä, että organisaatio nimittää tietosuojavastaavan, joka voi kuulua organisaation henkilöstöön tai olla ulkoinen palvelukumppani. Tietosuojavastaava on nimitettävä kun:

  • organisaatio on jokin muu viranomainen tai julkishallinnon elin kuin tuomioistuin;
  • organisaation ydintehtäviin kuuluu rekisteröityjen laajamittainen, säännöllinen ja järjestelmällinen seuranta henkilötietojen perusteella
  • organisaation ydintehtäviin kuuluu laajamittainen arkaluonteisten henkilötietojen käsittely.

Organisaatio voi nimetä tietosuojavastaavan myös vapaaehtoisesti, mikä on suositeltavaa sillä tietosuojavastaavalla on merkittävä rooli organisaation neuvonnassa, kehitettäessä organisaation tietosuojavelvoitteisin liittyviä prosesseja ja yhteydenpidossa valvontaviranomaiseen, minkä johdosta tietosuojavastaavan nimeämistä voidaan pitää yhtenä osoituksena siitä, että tietosuoja-asetuksesta johdettavia velvollisuuksia noudatetaan. Tietosuojavastaavan tehtävänä on:

  •  tiedottaa ja neuvoa organisaatiota ja sen henkilöstöä tietosuojasääntelyn mukaisiin velvollisuuksiin liittyen;
  • seurata, että organisaatio noudattaa tietosuojasääntelyä sekä henkilötietojen suojaan liittyviä toimintamenettelyjä (mm. henkilöstön koulutus ja tarkastukset mukaan lukien);
  • antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevasta vaikutuksenarvioinnista ja valvoa sen toteutusta;
  • tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa ja toimia yhteyspisteenä näille; ja
  • toimia yhteyspisteenä rekisteröidyille kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja siihen liittyvien laillisten oikeuksiensa käyttöön.

Nimitettäessä tietosuojavastaavaa tulee huomioida hänen ammattipätevyytensä ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa edellä mainitut tehtävät. Tietosuojavastaavasi™-palvelun avulla:

  • Varmistut siitä, että organisaatiosi, henkilöstösi ja rekisteröityjen käytössä ja valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä on asiantunteva ja pätevä, liiketoimintaa ymmärtävä tietosuojavastaava, joka toimii asianmukaisesti, puolueettomasti ja riippumattomasti.
  • Voit luottaa siihen, että organisaatiosi täyttää tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset ja saa tähän liittyvää asianmukaista ja asiantuntevaa informaatiota.

Tietosuojavastaavasi™-palvelun edellytyksenä on suoritettu Tietosuojakartoitus, jonka pohjalta on laadittu yhteinen tietosuojaa koskeva toimenpidesuunnitelma, joka sisältää suoritettavia toimenpiteitä koskevan aikataulutuksen ja vastuunjaon. Palvelu ei sisällä dokumentaation muokkaamista tai luomista eikä juridisia selvityksiä, joita koskevasta toimeksiannosta ja hinnoittelusta sovitaan erikseen ensisijaisesti Tietosuojakartoituksen havaintojen pohjalta.

Tietosuojavastaavasi-palvelun sopimuskausi on lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassaoleva ja hinta perustuu organisaationne sekä toimintanne laajuuteen ja luonteeseen sekä tietosuoja ja –turva tasoonne, jotka kartoitetaan Tietosuojakartoituksen avulla ja joiden pohjalta sovitaan Tietosuojavastaavasi-palvelun sisällöstä, siihen liittyvästä vastuunjaosta ja tämän pohjalta syntyvästä vuosihinnasta.

Takaisin palveluihin

Ketterä asiantuntijasi liikejuridiikkaan.

Ota yhteyttä